Klíčové aktivity projektu

  • KA 01 – Řízení projektu
  • KA 02 – Centra kolegiální podpory
  • KA 03 – Nástroje  pro fungování center
  • KA 04 – Společná prezenční setkávání
  • KA 05 – Společná online setkávání
  • KA 06 – Evaluace aktivit