Kontakty

Jméno Pozice Kontaktní e-mail Telefon
Mgr. Vladimír Kolder Hlavní manažer projektu kolder.vladimir@dakol-karvina.cz
Ing. Michaela Pacanovská Věcný koordinátor pacanovska.michaela@dakol-karvina.cz
Ing. Drahomíra Witoszová Odborný asistent witoszova.drahomira@dakol-karvina.cz
Ing. Monika Mazurková Finanční manažer mazurkova.monika@dakol-karvina.cz
Ing. Michaela Uhlířová Garant prezenčních setkání uhlirova.michaela@dakol-karvina.cz
Bc. Lenka Kaniová Garant stáží, exkurzí a konferencí kaniova.lenka@dakol-karvina.cz
Jan Šíd Technologický garant jsid@itveskole.cz 606071365
Mgr. Jaroslav Bis Garant online setkání I. a II. jbis@tev.cz
Mgr. Václav Fišer Garant online setkání II. fiser@zskomtu.cz 777633708
Ing. Marika Mencnerová Garant evaluace mencnerova.marika@dakol-karvina.cz 720943639
Ing. Martin Drábek Odborný terénní pracovník – MSK, JMK, OLK, ZLK, VYS, PAK mdrabek@itveskole.cz 603845841
Martin Jozífek Odborný terénní pracovník – PHA, LBK, ULK, HKK jozifek@seznam.cz 777300624
Hynek Zachař Odborný terénní pracovník – STČ, KVK, PLK,  JHK hynek.zachar@seznam.cz 606071367
 

Hlavní kontaktní osoba projektu:

Ing. Marika Mencnerová mencnerova.marika@dakol-karvina.cz 720943639